ISO 9001:2008

Sterkliniek dierenartsen succesvolle het certificatie ISO 9001:2008!

Op 30 april 2015 heeft in Harderwijk de hercertificatie audit van Sterkliniek Dierenartsen plaatsgevonden. De audit werd gedaan door Lloyds Register QA. Vastgesteld werd dat het Kwaliteitsmanagementsysteem van Sterkliniek Dierenartsen BV voldoet aan de voorwaarden voor certificatie volgens ISO 9001:2008. Er werden geen afwijkingen vastgesteld. Hiermee heeft onze organisatie de ISO 9001:2008 status voor de komende drie jaar weer verkregen. Middels surveillance bezoeken in 2016 en 2017 zullen we gecontroleerd worden of we deze status ook waard blijven.

De organisatie Sterkliniek Dierenartsen BV, is sinds onze oprichting in 2015, ISO 9001 gecertificeerd. Bij ISO 9001 staan kwaliteitsborging, klanttevredenheid, klantgerichtheid en continue verbetering voorop. We worden getoetst door Lloyds Register QA, een onafhankelijke organisatie buiten onze beroepsgroep. Met deze toets wordt onder andere gekeken of Sterkliniek Dierenartsen BV al haar deelnemers adequaat controleert op naleving van alle regels en verplichtingen. Hierdoor is een zeer stevig fundament gelegd voor geborgde kwaliteit.
In de audit werd aandacht besteed aan de nascholingseisen van Sterkliniek Dierenartsen. Bij dierenartsen in Nederland is er geen wettelijke verplichting op nascholing. Sterkliniek Dierenartsen vindt nascholing essentieel om goede diergeneeskundige zorg te kunnen verlenen. Bij Sterklinieken weet u zeker dat u met geschoolde dierenartsen en paraveterinairen te maken heeft. Het afsluitende rapport van LRQA schrijft hierover het volgende “ Nascholing is binnen de branche geen verplichting, maar binnen de Sterklinieken wordt hier veel waarde aan gehecht en is dit een vast kwaliteitscriterium. Via de LRQA Projects toetsing wordt erop toegezien, dat de benodigde punten en nascholingen worden gerealiseerd.”

Logo Lloyd's