Meer teken dan ooit in de natuur

Meer teken dan ooit in de natuur
U heeft waarschijnlijk ook al vernomen dat er dit jaar meer teken zijn dan de afgelopen jaren.
Door de zachte winter en het mooie weer van de afgelopen tijd zijn de teken veel actiever dan normaal. Het is daarom erg belangrijk dat u zowel u zelf als uw hond controleert op teken.

Een teek is een klein spinachtig beestje dat met name voorkomt in bos- en duingebieden. Toch zien we ze steeds meer in stedelijke gebieden en dan met name in parkjes e.d. Teken bevinden zich aan de uiteindes van grassprieten of takjes.

Tekenpreventie

Het beste kunt u de hond behandelen met pipetten in de nek of een band die om de hals. Zeker als de hond veel in gebieden komt waar de besmettingskans hoog is, is het raadzaam om een afwerend middel te gebruiken. Ook als de hond naar het buitenland gaat is goede tekenpreventie van groot belang. Mocht u onverhoopt toch een teek op de hond aantreffen, verwijder deze dan altijd. Zo maakt u de kans op besmetting zo klein mogelijk.

Voor meer informatie over tekenpreventie kunt u navraag doen aan de balie of bellen naar 0182-518995.
Ook kunt u bij ons een speciale haakjes kopen om de teek zorgvuldig te kunnen verwijderen.